gototopgototop
Обов'язкова інформація про навчальний заклад
(відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145)

 • Статут закладу освіти (тимчасово діючий статут)

 • Ліцензії на провадження освітньої діяльності
  • Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 23.08.2018р. №568 "Про ліцензування освітніх закладів області у сфері дошкільної, початкової, базової, повної загальної середньої освіти - Переглянути...

 

 


 • Структура та органи управління закладу освіти

 • Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

 


 • Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

 • Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

 • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 • Мова (мови) освітнього процесу
Державна (українська)
 • Наявність вакантних посад:
 • Робітник з обслуговування службових приміщень
 • Прибиральниця службових приміщень

 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

 


 • Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в НВК №12 - Переглянути...
 • Результати моніторингу якості освіти:

 

 

 • Річний звіт про діяльність закладу освіти. Завдання на 2021-2022н.р..
 • Стратегія розвитку школи - Переглянути... • ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку 


 • Правила прийому до закладу освіти
 • Зразок заяви для вступу в перший клас - Переглянути...

 


 • Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 • Підвищення кваліфікації

 


 • Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Відсутні
 • Фінансовий звіт про використання бюджетних коштів
 • Звіт про надходження матеріальних цінностей - Переглянути...
 • Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду - Переглянути...
 • Звіт про надходження та використання коштів загального фонду - Переглянути...
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - Переглянути...
 • Кошторис на 2021 - Переглянути...Пеглянути...
 • Звіт за І квартал 2021 - Переглянути... , Пеглянути...
 • Звіти за І півріччя 2021 року - Переглянути... , Пеглянути..., Переглянути...
 • Звіт про безкоштовне надходження матеріальних цінностей НВК №12 - Переглянути...
 • Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ФОРМА №4-3-М) за 9 місяців 2021 р. - Переглянути...
 • Звіт про надхоження та використання коштів загального фонду (ФОРМА №2-М) за 9 місяців 2021р - Переглянути...
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д,№ 4-2м),за 9 місяців 2021 року - Переглянути...
 • ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ  МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ НВК №12 з січня по березень 2022 року - Переглянути...
 • ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М) за І квартал 2022р. - Переглянути...
 • ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м) за І квартал 2022 року - Переглянути...
 • ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д,№ 4-2м),за І квартал 2022 року - Переглянути...
 • Безкоштовне надходження матеріальних цінностей НВК №12 - Переглянути...
 • ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)- Переглянути...
 • ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - Переглянути...
 • ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м)- Переглянути...
 • ЗВІТ ПРО БЕЗКОШТОВНЕ НАДХОДЖЕННЯ з січня по вересень 2022 року - Переглянути...
 • Звіт ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА №2-М)за 9 місяців 2022 р - Переглянути...
 • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2д,№ 4-2м)за 9 місяців 2022 року - Переглянути...
 • ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, №4-1м)за 9 місяців 2022 року - Переглянути...

 • Стаття №30 Закону України "Про освіту"

 • Протоколи педагогічних рад 2021 - 2022 н.р.
 • Засідання педагогічної ради 30.08.2021 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 11.10.2021 Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 28.10.2021 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 29.12.2021 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 13.01.2022 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 24.01.2022 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 28.01.2022 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 11.02.2022 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 25.02.2022 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 11.03.2022 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 31.03.2022 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 07.04.2022 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 27.05.2022 - Переглянути...
 • Засідання педагогічної ради 02.06.2022 - Переглянути... • Комісії профспілкового комітету та напрямки їх роботи

 • Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників  для 4 класу закладів загально середньої освіти
 • Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників  для 8 класу закладів загально середньої освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів- Переглянути... :

 

 

Вибір навчальних підручників 2021-2022 навчального року:

 

 • Вибір підручників для учнів 5 класу на 2022-2023 навчальний рік - Переглянути...

Положенняпро академічну доброчесність учасників освітнього процесуРівненського НВК № 12 Рівненської міської ради - Переглянути...