gototopgototop

Впровадженння в освітній простір м. Рівного науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

20 травня 2015 року на базі НВК№12 відбулося засідання колегії управління освіти«Впровадженння в освітній простір м. Рівного науково-педагогічного проекту «Інтелект України», на яке було запрошено консультанта проекту, начальника відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти м. Київ Кириленко Світлану Володимирівну. Голова колегії  заступник міського голови Кульчинська Г.Г. офіційно визначила мету та завдання клегії та окреслила мотивацію діяльності учасників засідання.

 

Учасники колегії, а саме директори навчальних закладів та завідувачки дошкільних закладів, відвідали творчі лабораторії учителів НВК№12, які працюють у проектних класах, Бреги Ніни Іванівни та Слободянюк Ірини Олександрівни. Директор НВК№12 Лагодюк В.Ю. презентувала мотиваційні аспекти впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» у роботу навчально-виховного комлексу, а доповідачі (директори шкіл, учителі та батьки шкіл, у яких впроваджується проект), окреслили переваги та особливості навчання дітей, секрети опанування учнями пропедевтичного навчального матеріалу, здоров’язберігаючий супровід проекту. Завідувач ЦППСР Опанасюк Галина Вікторівна оприлюднила узагальнені результати опитування батьків, діти яких навчаються у проектних класах.

НВК №12 є одним з найбільших навчальних закладів західного регіону України. Велика школа – це маленька модель реального суспільства. Тому, в першу чергу,  саме у таких школах відчуваються запити суспільства. Ми шукали нові форми та методи роботи. Саме з цією метою педагогічний колектив свідомо брав участь у різноманітних Всеукраїнських та міжнародних семінарах, проектах, програмах. Ми цікавилися різними технологіями навчання. У 2011 році ми дізналися, що на теренах України вже створена унікальна система навчання і на той момент уже відбувалася апробація науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Перше, на що ми звернули увагу, це те, що проект мав медико-психолого-психіатричний супровід провідних вчених інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України. Впродовж року адміністрація школи вивчала нормативно-правову базу та ознайомилася з результатами експерименту. Наступним кроком було відвідування гімназії №169 м. Харкова. Разом з найкращими учителями початкової ланки ( зауважу, що це учителі, які досконало володіють методиками класичної системи навчання ) ми побували на уроках та побачили «живих дітей», оцінили їхній рівень знань. Побачене не залишило нас байдужими. Перше, на що звернули увагу, це те, що навчання має позитивне емоційне забарвлення, де створено ситуацію успіху і відбувається природнім шляхом,коли в процесі навчання задіяні всі органи чуття дитини. Важливим є те, що вчителю дано не просто методичні рекомендації, а  науково розроблений весь необхідний інструментарій для роботи, навчальний матеріал структуровано, завдання систематизовані. До кожного уроку розроблено чітку мотивацію навчальної діяльності, а навчальний матеріал дібрано так, що він має прикладне значення ( в процесі навчання дитина відразу знає, де можна застосувати отримані знання ). На системі розроблено чіткий контроль знань в кінці кожного уроку, розроблені вправи для розвитку логічного мислення, зорової пам’яті, уваги, короткотривалої та довготривалої пам’яті тощо. По суті навчання відбувається за гаслом :

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

Після аналізу побаченого у Харкові, питання впроваджувати цю систему навчання, чи ні, не стояло. Звичайно так!

Ми провели засідання ШМО, ради школи, піклувальної ради школи, де обговорили питання кадрового забезпечення та покращення МТБ. І вже у 2013 було відкрито три перших класи, учні яких навчаються за програмою  науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Якісний освітній продукт не потребує реклами. В 2014 в школі ефективно функціонує ще п’ять таких класів (загалом  вісім класів), відкриті класи по місту.

Ми налаштовані забезпечити безперервне навчання дітей за даною програмою в середній та старшій ланках школи. В школі створено творчу групу учителів- переметників, які бажають продовжити навчання дітей в середній ланці школи за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України», відвідують уроки в початкові школі та вивчають особливості методики навчання.

За ініціативи автора проекту І. В. Гавриш та сільно з РОІППО для учителів Волинської та Рівненської областей впродовж останнього навчального року щомісячно учителями НВК №12, які є коучами, проводилися тренінги та майстер- класи з  вивчення методик навчання за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Адміністрація школи ділилася досвідом управлінської діяльності.

Рішенням колегії на базі НВК№12 буде створений навчальний центр для адміністрацій та учителів, які братимуть участь у проекті.