gototopgototop

СЕРЕДНІЙ БАЛ АТЕСТАТА

ВСТУПНИКИ МАЮТЬ САМОСТІЙНО РАХУВАТИ СЕРЕДНІЙ БАЛ АТЕСТАТА, А ПРИЙМАЛЬНІ КОМІСІЇ – ПЕРЕВІРЯТИ ПРАВИЛЬНІСТЬ ОБРАХУНКУ – РОЗ’ЯСНЕННЯ МОН

Як саме розраховується бал, визначено в Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі. Так, він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

Як розрахувати середній бал - Переглянути...