gototopgototop

«МОНІТОРИНГ 2013»

Шановні батьки! Всеукраїнський моніторинг якості знань, умінь і навичок учнів 10-х класів проводиться з метою оцінювання стану системи загальної середньої освіти та отримання об’єктивних даних стосовно рівня навчальних досягнень учнів.

Метою зазначеного заходу є виявлення навчальних досягнень учнів і з’ясування кількох важливих освітніх питань, а саме:

– Які знання здобули десятикласники з тих чи інших навчальних предметів, якого рівня сягають їхні загальнонавчальні вміння?

– Який рівень інтересу до навчання сформовано в учнів? До яких предметів навчальний ін­терес більший, а до яких – недостатній?

– Чи вміють учні аналізувати зміст прочитаних текстів, робити висновки, висловлювати власне ставлення до прочитаного?

– Чи вміють знаходити нестандартне рішення в процесі розв’язання навчальних завдань, самостійно працювати з підручником, розв’язувати задачі, залучати додаткову інформацію під час виконання проблемних завдань?

– Чи ефективно розподіляють зусилля і час, виконуючи навчальні завдання?

– І головне, чи навчилися Ваші діти застосовувати здобуті знання не лише на уроках, а й у повсякденному житті?

Участь учня в моніторингу допоможе вчителеві і Вам отримати об’єктивну інформацію про результати його навчання та сприятиме поліпшенню системної підготовки майбутніх ви­пускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. За Вашим бажанням можна здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відпо­відними досягненнями однокласників та допомогти зорієнтуватися щодо вдосконалення по­дальшої навчальної роботи учня.

Від того, якого рівня знань досягне Ваша дитина в школі, залежить її подальше профе­сійне навчання і доросле життя. Об’єктивні результати моніторингу сприятимуть заохоченню учня до навчання, допоможуть йому зрозуміти, що навчання – це дуже важлива і значуща частина цього періоду життя. Ваша зацікавленість і дружня допомога в проведенні моніто­рингу додадуть дитині наснаги та впевненості в собі в процесі навчальної діяльності.

Розклад моніторингу - Відкрити...